Hiển thị
Số lượng hiển thị
Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Nổi bật
 • Mua nhiều
 • Xem nhiều
 • Đánh giá nhiều
 • Theo tên từ A-Z
 • Theo tên từ Z-A
 • Giá từ thấp tới cao
 • Giá từ cao tới thấp
Chỉ thép có mấu size 0.014
240,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 100
 • Size: 0.014
 • Ghi chú: Bộ 100 cái 240.000đ
Chỉ thép có mấu size 0.012
240,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 100
 • Size: 0.012
 • Ghi chú: Bộ 100 cái 240.000đ
Chỉ thép không mấu size 0.010
240,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 100
 • Size : 0.010
 • Ghi chú: Bộ 100 cái 240.000đ
Chỉ thép dây
225,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 100
 • Size: 0.01
 • Ghi chú: Ống 100 cái 225.000đ
Dây thép không rỉ size 0.02
180,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Chiều dài: 7,6m
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 180.000đ
Dây thép không rỉ size 0.016
180,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Chiều dài: 7,6m
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 180.000đ
Dây thép không rỉ size 0.012
180,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Chiều dài: 7,6m
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 180.000đ
Chỉ thép NITI size 0.2
205,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Chiều dài: 5m
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 205.000đ
Chỉ thép NITI size 0.18
205,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Chiều dài: 5m
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 205.000đ
Chỉ thép NITI size 0.16
205,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Chiều dài: 5m
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 205.000đ
Chỉ thép NITI size 0.14
205,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Chiều dài: 5m
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 205.000đ
Chỉ thép NITI size 0.12
205,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Chiều dài: 5m
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 205.000đ