Hiển thị
Số lượng hiển thị
Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Nổi bật
 • Mua nhiều
 • Xem nhiều
 • Đánh giá nhiều
 • Theo tên từ A-Z
 • Theo tên từ Z-A
 • Giá từ thấp tới cao
 • Giá từ cao tới thấp
Bộ gương chỉnh nha
600,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 4 gương
 • Ghi chú: Bộ 4 gương giá 600,000 đ
 • Bán lẻ: 180,000 đ/ 1 gương
Type 1 J hook - General
170,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type : General
 • Ghi chú: Bộ 1 cái giá 170.000đ
Palatal bars type 1 size 49
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type: 1 - Upper Standard loopdistal
 • Size: 49
Palatal bars type 1 size 47
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type: 1 - Upper Standard loopdistal
 • Size: 47
Palatal bars type 1 size 45
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type: 1 - Upper Standard loopdistal
 • Size: 45
Palatal bars type 1 size 43
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type: 1 - Upper Standard loopdistal
 • Size: 43
Palatal bars type 1 size 41
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type: 1 - Upper Standard loopdistal
 • Size: 41
Palatal bars type 1 size 39
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type: 1 - Upper Standard loopdistal
 • Size: 39
Palatal bars type 1 size 37
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type: 1 - Upper Standard loopdistal
 • Size: 37
Face bows - Type Asymmetry
170,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Type: General /Asymmetry
Hight head cap
420,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Color: Blue
 • Ghi chú: 1 bộ giá 420.000đ
Dental mandbular headgear with chin pocket
550,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Color: Black Green
 • Ghi chú: 1 bộ giá 550.000đ
Forward headgear
700,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Color: Blue
 • Ghi chú: 1 bộ giá 700.000đ
Face mask
550,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Color: Red
 • Ghi chú: 1 bộ giá 550.000 đ
Face mask single bar
580,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Color: Blue
 • Ghi chú: 1 bộ giá 580.000đ
Sáp chỉnh nha
15,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 4 thanh
 • Hương: Táo