Hiển thị
Số lượng hiển thị
Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Nổi bật
 • Mua nhiều
 • Xem nhiều
 • Đánh giá nhiều
 • Theo tên từ A-Z
 • Theo tên từ Z-A
 • Giá từ thấp tới cao
 • Giá từ cao tới thấp
Ceramic Lingual Button
300,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 300.000đ
Sliding crimpable hook - right 5.4mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Right
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - left 5.4mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Left
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - right 3.1mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Right
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - left 3.1mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Left
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - right 2.1mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 50
 • Type: Right
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - left 2.1mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Left
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Lower 37-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lower 35-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lower 33-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lower 31-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lower 29-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Upper 47-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Upper 45-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Upper 42-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Upper 40-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Bracket position guage
200,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Ghi chú: Túi 1 cái giá 200.000đ
Lingual sheath - Right
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Ghi chú: Túi 10 cái giá 95.000đ
Lingual sheath - Left
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Ghi chú: Túi 10 cái giá 95.000đ
Welding lingual cleat
70,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Ghi chú: Túi 10 cái giá 70.000đ
Upper 38-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lingual retainer mesh base
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lingual button with chain Gold
130,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 130.000đ
Lingual button with chain Sliver
130,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 130.000đ
Lingual button hole
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Ghi chú: Túi 10 cái giá 95.000đ
Khóa chặn dây cung Stop Locks
300,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 5 Left - 5 Right
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 300.000đ
Traction Hook Round Base
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Direct Bond Eyelets
100,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 100.000đ
Weldable Lingual button With Cleats
80,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 75.000đ
Bondable Lingual button With Cleats
80,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 80.000đ