Hiển thị
Số lượng hiển thị
Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Nổi bật
 • Mua nhiều
 • Xem nhiều
 • Đánh giá nhiều
 • Theo tên từ A-Z
 • Theo tên từ Z-A
 • Giá từ thấp tới cao
 • Giá từ cao tới thấp
Open Coil size .014* .030 inch
240,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Độ dài: 914mm
 • Ghi chú: Cuộn giá 240.000đ
Open Coil size .012* .030 inch
240,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Độ dài: 914mm
 • Ghi chú: Cuộn giá 240.000đ
Open Coil size .010* .030 inch
240,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Độ dài: 914mm
 • Ghi chú: Cuộn giá 240.000đ
Open Coil size .008* .030 inch
240,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Độ dài: 914mm
 • Ghi chú: Cuộn giá 240.000đ
Open size 0.014 mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 2
 • Độ dài: 180 mm
 • Ghi chú: Bộ 2 cái 95.000đ
Open size 0.012 mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 2
 • Độ dài: 180 mm
 • Ghi chú: Bộ 2 cái 95.000đ
Open size 0.010 mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 2
 • Độ dài: 180 mm
 • Ghi chú: Bộ 2 cái 95.000đ
Open size 0.008 inch
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 2
 • Độ dài: 180 mm
 • Ghi chú: Bộ 2 cái 95.000đ
Open and closed size 12
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Độ dài: 180 mm
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 110.000đ
Open and closed size 10
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Độ dài: 180 mm
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 110.000đ
Close 0.14 inch*15 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 15 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.14 inch*12 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 12 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.14 inch*9 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 9 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.14 inch*6 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 6 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.012 inch*15 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 15 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.012 inch*12 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 12 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.012 inch*9 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 9 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.012 inch*6 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 6 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.01 inch*15 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 15 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.01 inch*12 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 12 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.01 inch*9 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 9 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.01 inch*6 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 6 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.008 inch*15 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 15 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.008 inch*12 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 12 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.008 inch*9 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 9 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ
Close 0.008 inch*6 mm
110,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Độ dài: 6 mm
 • Ghi chú: Bộ 10 cái 110.000đ