Hiển thị
Số lượng hiển thị
Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Nổi bật
 • Mua nhiều
 • Xem nhiều
 • Đánh giá nhiều
 • Theo tên từ A-Z
 • Theo tên từ Z-A
 • Giá từ thấp tới cao
 • Giá từ cao tới thấp

MẮC CÀI RĂNG 6, RĂNG 7

Mắc cài răng 7
40,000 đCòn hàng
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Số lượng: 4
 • Kiểu: Hàm trên 1 lỗ, hàm dưới 1 lỗ
MC răng 6 Weldable (hàm trên 1 lỗ, hàm dưới 1 lỗ)
45,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 4
 • Đặc tính: Hàm trên 1 lỗ, hàm dưới 1 lỗ
 • Hướng dẫn: Dùng trong chỉnh nha
 • Ghi chú: Bộ 4 cái giá 35000đ
MC răng 6 Weldable (hàm trên 2 lỗ, hàm dưới 1 lỗ)
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 4
 • Đặc tính: Hàm trên 2 lỗ, hàm dưới 1 lỗ
 • Hướng dẫn: Dùng trong chỉnh nha
 • Ghi chú: Bộ 4 cái giá 40000đ
MC răng 6 Weldable (hàm trên 3 lỗ, hàm dưới 2 lỗ)
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 4
 • Đặc tính: hàm trên 3 lỗ, hàm dưới 2 lỗ
 • Hướng dẫn: Dùng trong chỉnh nha
 • Ghi chú: Bộ 4 cái giá 40000đ
MC răng 6 nối vào rộng (hàm trên 1 lỗ, hàm dưới 1 lỗ)
45,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 4
 • Đặc tính: Hàm trên 1 lỗ, hàm dưới 1 lỗ
 • Hướng dẫn: Dùng trong chỉnh nha
 • Ghi chú: Bộ 4 cái giá 35000đ
MC răng 6 (hàm trên 1 lỗ, hàm dưới 1 lỗ)
40,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 4
 • Hướng dẫn: Dùng trong chỉnh nha
 • Đặc tính: Hàm trên 1 lỗ, hàm dưới 1 lỗ
 • Ghi chú: Bộ 4 cái giá 30000đ
MC răng 6 (hàm trên 2 lỗ, hàm dưới 1 lỗ)
45,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 4
 • Hướng dẫn: Dùng trong chỉnh nha
 • Đặc tính: Hàm trên 2 lỗ, hàm dưới 1 lỗ
 • Ghi chú: Bộ 4 cái giá 35000đ
MC răng 6 (hàm trên 3 lỗ, hàm dưới 2 lỗ)
50,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 4
 • Hướng dẫn: Dùng trong chỉnh nha
 • Đặc tính: Hàm trên 3 lỗ, hàm dưới 2 lỗ
 • Ghi chú: Bộ 4 cái giá 40000đ