Hiển thị
Số lượng hiển thị
Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Nổi bật
 • Mua nhiều
 • Xem nhiều
 • Đánh giá nhiều
 • Theo tên từ A-Z
 • Theo tên từ Z-A
 • Giá từ thấp tới cao
 • Giá từ cao tới thấp
Mini Implant size 1.6*12
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.6*12
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 230.000đ
Mini Implant size 2.0*12
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 2.0*1
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 230.000đ
Mini Implant size 2.0*10
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 2.0*10
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 230.000đ
Mini Implant size 1.6*10
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.6*10
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ
Mini Implant size 1.4*10
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.4*10
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ
Mini Implant size 2.0*8
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 2.0*8
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ
Mini Implant size 1.6*8
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.6*8
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ
Mini Implant size 1.4*8
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.4*8
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ
Mini Implant size 1.6*6
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.6*6
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ
Mini Implant size 1.4*6
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.4*6
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ
Mini Implant size 1.3*7
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.3*7
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ
Driver Implant
1,500,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 1.200.000đ
Mini Implant
250,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 1
 • Size: 1.4*6 1.6*6 1.3*7 1.4*8 1.6*8 2.0*8 1.4*10 1.6*10 2.0*10
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 250.000đ