Hiển thị
Số lượng hiển thị
Sắp xếp
 • Mới nhất
 • Nổi bật
 • Mua nhiều
 • Xem nhiều
 • Đánh giá nhiều
 • Theo tên từ A-Z
 • Theo tên từ Z-A
 • Giá từ thấp tới cao
 • Giá từ cao tới thấp
Mini Implant size 1.6*12
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 1.6*12
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 230.000đ
Mini Implant size 2.0*12
230,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Size: 2.0*1
 • Ghi chú: Bộ 1 cái 230.000đ
Thun đơn trong size M
130,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 40
Ceramic Lingual Button
300,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 300.000đ
Sliding crimpable hook - right 5.4mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Right
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - left 5.4mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Left
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - right 3.1mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Right
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - left 3.1mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Left
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - right 2.1mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 50
 • Type: Right
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Sliding crimpable hook - left 2.1mm
95,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 10
 • Type: Left
 • Ghi chú: Bộ 10 cái giá 95.000đ
Lower 37-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lower 35-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lower 33-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lower 31-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Lower 29-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Upper 47-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Upper 45-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Upper 42-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
Upper 40-Duy trì mặt lưỡi
60,000 đCòn hàng
 • Số lượng : 2
 • Ghi chú: Túi 2 cái giá 60.000đ
CD-59F
10,000 đCòn hàng
 • Độ nhám: 53-63 μ
 • Chất lượng: Loại 1
 • Số lượng : 1 mũi
 • Ghi chú: 1 mũi giá 10.000 đ
 • Đóng gói: 1 vỉ 10 mũi
WR-11
10,000 đCòn hàng
 • Độ nhám: 106-125 μ
 • Chất lượng: Loại 1
 • Số lượng : 1 mũi
 • Ghi chú: 1 mũi giá 10.000 đ
 • Đóng gói: 1 vỉ 10 mũi
TC-10
10,000 đCòn hàng
 • Độ nhám: 106-125 μ
 • Chất lượng: Loại 1
 • Số lượng : 1 mũi
 • Ghi chú: 1 mũi giá 10.000 đ
 • Đóng gói: 1 vỉ 10 mũi
EX-28
10,000 đCòn hàng
 • Độ nhám: 106-125 μ
 • Chất lượng: Loại 1
 • Số lượng : 1 mũi
 • Ghi chú: 1 mũi giá 10.000 đ
 • Đóng gói: 1 vỉ 10 mũi
Mắc cài Kim loại hệ thống MBT
150,000 đCòn hàng
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Chất lượng: Loại 1
 • Hệ thống: MBT
Mắc cài răng 7
40,000 đCòn hàng
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Số lượng: 4
 • Kiểu: Hàm trên 1 lỗ, hàm dưới 1 lỗ
Lower 0.21*0.25 TMA
75,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Xuất sứ : NITI
 • Kiểu: Hàm dưới
 • Ghi chú: Túi 1 dây giá 75.000 đ
Upper 0.21*0.25 TMA
75,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Xuất sứ : NITI
 • Kiểu: Hàm dưới
 • Ghi chú: Túi 1 dây giá 75.000 đ
Lower 0.19*0.25 TMA
75,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Xuất sứ : NITI
 • Kiểu: Hàm dưới
 • Ghi chú: Túi 1 dây giá 75.000 đ
Upper 0.19*0.25 TMA
75,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Xuất sứ : NITI
 • Kiểu: Hàm trên
 • Ghi chú: Túi 1 dây giá 75.000 đ
Lower 0.18*0.25 TMA
75,000 đCòn hàng
 • Số lượng: 1
 • Tình trạng: Còn hàng
 • Xuất sứ : NITI
 • Kiểu: Hàm dưới
 • Ghi chú: Túi 1 dây giá 75.000 đ